ï»?!doctype html> 4-68型离心风æœ?-¼›Õd¿ƒé¼“风æœ?-周口市通用鼓风机有限公å?/title> <meta name="keywords" content="4-68型离心风æœ? /> <meta name="description" content="4-68型离心风æœ?/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 768px)" href="/css/mobile.css" /> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> <script type="text/javascript" src="/js/jquery-3.5.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/ping.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="bg_index"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></xmp></button><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></button></button><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></form><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><form id="0c28y"></form></button></ins><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"></button><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp></xmp><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></form><button id="0c28y"><form id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></form></button><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins></button></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></form></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><ins id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></ins></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><ins id="0c28y"><button id="0c28y"></button></ins><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><button id="0c28y"></button></ins><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"><button id="0c28y"></button></xmp></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></form> <ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></xmp></ins></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><form id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></form></ins></button><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></form><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></ins></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></button><ins id="0c28y"></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></button></button><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></xmp></xmp><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></form></form><xmp id="0c28y"></xmp><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></form><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></xmp><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></form><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></button></button><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></xmp></ins></ins><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form> <ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><button id="0c28y"></button></xmp></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins></form><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins><ins id="0c28y"></ins><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins></button></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></ins></ins><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"><form id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins></form></button><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></form></form><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></button><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></button></button><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form></div> <div id="top"> <div class="warp clearfix"> <div class="site_map"><p> <a class="qq" target="_blank" ><img border="0" src="/images/QQ_pic.gif" alt="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? title="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ?/></a> <a href="http://www.pulsemediasolutions.com/sitemap.html">¾|‘站地图</a> <a href="http://www.pulsemediasolutions.com">¾|‘站首页</a> </p> </div> <div class="logo"><a href="http://www.pulsemediasolutions.com"><img src="/images/logo.png" align="bottom" alt="周口市通用鼓风机有限公å?></a></div> </div> <div id="nav"> <div class="menu"> <ul class="menucon"> <li><a href="http://www.pulsemediasolutions.com" >首页</a></li> <li><a href="/html/list_1608.html" >鼓风æœ?/a></li> <li><a href="/html/list_1610.html" >¼›Õd¿ƒé¼“风æœ?/a></li> <li class="currclass"><a href="/html/list_1600.html" >风机讑֤‡</a></li> <li><a href="/html/list_1602.html" >风机选型</a></li> <li><a href="/html/list_1603.html" >风机实图</a></li> <li><a href="/html/list_1597.html" >公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/html/list_1601.html" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/html/list_1604.html" >荣誉资质</a></li> <li><a href="/html/list_1605.html" >联系方式</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="banner_inner"> <div > </div> </div> <div class="warp clearfix"> <div class="c_l"> <div class="warp"> <h2>风机大全<br><span>Fan Webgame</span></h2> </div> <dl class="left_nav"> <dt class="currclass"><a href="/html/list_1608.html "title="" >¼›Õd¿ƒé¼“风æœ?/a></dt> <dt><a href="/html/list_1610.html "title="" >高压鼓风æœ?/a></dt> <dt><a href="/html/list_1617.html "title="" >¾|—茨鼓风æœ?/a></dt> <dt><a href="/html/list_1609.html "title="" >¼›Õd¿ƒå¼•é£Žæœ?/a></dt> <dt><a href="/html/list_1611.html "title="" >锅炉风机</a></dt> <dt><a href="/html/list_1612.html "title="" >防腐风机</a></dt> <dt><a href="/html/list_1613.html "title="" >高温风机</a></dt> <dt><a href="/html/list_1616.html "title="" >轴流风机</a></dt> <dt><a href="/html/list_1618.html "title="" >排尘风机</a></dt> <dt><a href="/html/list_1619.html "title="" >物料输送风æœ?/a></dt> <dt><a href="/html/list_1620.html "title="" >风机配äšg</a></dt> <dt><a href="/html/list_1621.html "title="斜流风机" >斜流风机</a></dt> </dl> <ul class="list_left_btn"> <li><a href="http://www.pulsemediasolutions.com/html/list_1600.html"><img src="/images/btn_products.jpg" alt="产品中心"></a></li> <li><a href="http://www.pulsemediasolutions.com/html/list_1605.html"><img src="/images/btn_contact.jpg" alt="联系我们"></a></li> </ul> <div class="list_left"> <p class="title">热门文章</p> <ul> <li><a href="/html/fjzx_1607_2798.html" title="周口风机关于极限化违¼›è¯çš„声æ˜?>周口风机关于极限化违¼›è¯çš„声æ˜?/a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2970.html" title="¼›Õd¿ƒé£Žæœºçš®å¸¦è½®æ–­è£‚的原因及安装注意事™å?>¼›Õd¿ƒé£Žæœºçš®å¸¦è½®æ–­è£‚的原因及安è£?/a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2969.html" title="锅炉引风æœÞZ¸»è¦éƒ¨ä»¶çš„作用有哪些?">锅炉引风æœÞZ¸»è¦éƒ¨ä»¶çš„作用有哪äº?/a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2968.html" title="¼›Õd¿ƒé¼“风机的叶轮和主轴应该如何保养?">¼›Õd¿ƒé¼“风机的叶轮和主轴应该如ä½?/a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2967.html" title="¼›Õd¿ƒé£Žæœºé£Žé‡å’Œé£ŽåŽ‹çš„调节æ–ÒŽ³•æœ‰å“ªäº›ï¼Ÿ">¼›Õd¿ƒé£Žæœºé£Žé‡å’Œé£ŽåŽ‹çš„调节æ–ÒŽ³•æœ?/a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2966.html" title="¼›Õd¿ƒé£Žæœºå™ªå£°æºåŠå™ªå£°æŽ§åˆ¶æ–ÒŽ³•">¼›Õd¿ƒé£Žæœºå™ªå£°æºåŠå™ªå£°æŽ§åˆ¶æ–ÒŽ³•</a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2965.html" title="什么情况下不能使用¾|—茨鼓风æœ?>什么情况下不能使用¾|—茨鼓风æœ?/a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2964.html" title="锅炉风机轴承¼‚¨æŸ2mm造成烧结如何处理">锅炉风机轴承¼‚¨æŸ2mm造成烧结如何</a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2963.html" title="锅炉风机遇到跳闸如何处理åQ?>锅炉风机遇到跳闸如何处理åQ?/a></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2962.html" title="如何启动¼›Õd¿ƒé£Žæœº">如何启动¼›Õd¿ƒé£Žæœº</a></li> </ul> </div> </div> <div class="c_r"> <div class="pos2"> <p>您当前位¾|®ï¼š<a href="/" target="_blank">周口市通用鼓风机有限公å?/a> >> <a href="/html/list_1600.html" target="_blank">风机讑֤‡</a> >> <a href="/html/list_1608.html" target="_blank">¼›Õd¿ƒé¼“风æœ?/a> >> ‹¹è§ˆç›¸å…³èµ„讯</p> </div> <h1 class="dis_title">4-68型离心风æœ?/h1> <div class="dis_time"><span>文章来源:周口风机åŽ?</span><span>发布日期:2014òq?7æœ?5æ—? </span><span>点击敎ͼš<Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=2497"></Script> </span></div> <div class="dis_intro">4-68型离心风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气åQŒæ—¢å¯èƒ½ç”¨æ¥è¾“入气体åQŒä¹Ÿå¯èƒ½ç”¨æ¥è¾“出气体。所输送的气体应äؓ不超˜q?0℃的½Iºæ°”和其他不自燃的、对äºÞZ½“无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有¾_˜æ€§ç‰©è´¨ï¼Œæ‰€å«çš„ž®˜åœŸåŠç¡¬è´¨é¢—¾_’物不大äº?50mg/mô”ã€?/div> <div class="dis_content"> <p> <div id="MyContent"> <div id="MyContent"><div style="text-align: center;">  </div> <div> <div style="text-align: center;"> <img alt="4-68¼›Õd¿ƒé£Žæœº" src="/UploadFiles/2014-07/0/2014071517523870582.jpg" style="height: 501px; width: 500px;" /></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;">4-68型离心风机用途:</span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">   <a ><span style="color:#3366cc;">4-68型离心风æœ?/span></a>(以下½Ž€¿U°é£Žæœ?可作ä¸ÞZ¸€èˆ¬é€šé£Žæ¢æ°”。其使用条äšg如下åQ?br />         1、输送气体的¿Uç±»åQšç©ºæ°”和其他不自燃的、对äºÞZ½“无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">   2、应用场所åQšä½œä¸ÞZ¸€èˆ¬å·¥åŽ‚及大徏½{‘物的室内通风换气åQŒæ—¢å¯ç”¨ä½œè¾“入气体,也可用作输出气体ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">   3、气体内的杂质:气体内不许有¾_˜æ€§ç‰©è´¨ï¼Œæ‰€å«çš„ž®˜åœŸåŠç¡¬è´¨é¢—¾_’物不大äº?50毫克åQç«‹æ–¹ç±³ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">   4、气体的温度åQšä¸å¾—超˜q?0度ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size: 14px;">4-68型离心风æœ?/span><span style="font-size:14px;">型式åQ?/span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">   1、本风机制成单吸入,机号有:â„?.8ã€?.15ã€?.55ã€?ã€?.5ã€?ã€?.3ã€?ã€?0ã€?2.5ã€?6ã€?0½{‰åäºŒä¸ªæœºå·ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">   2、风机的出口位置åQŒä»¥æœºå£³çš„出风口角度表示ã€?ldquo;å·?rdquo;ã€?ldquo;å?rdquo;均可制成0°åQ?5°åQ?35°åQ?80°åQ?25°å…±å…­¿Uè§’度ã€?br />   3、每¿Ué£Žæœºåˆå¯åˆ¶æˆå³æ—‹è{或左旋è{两种型式åQŒä»Žç”µåŠ¨æœÞZ¸€ç«¯æ­£è§†ï¼Œå¶è½®æŒ‰é¡ºæ—‰™’ˆæ–¹å‘æ—‹è{åQŒç§°ä¸ºå³æ—‹è{风机åQŒä»¥“å?rdquo;表示。按逆时针方向旋转,¿UîCؓ左旋转风机,  ä»?ldquo;å·?rdquo;表示ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">   4、风机的传动方式åQšæœ‰A、B、C、D四种åQŒâ„–2.8-5采用A式,以电动机直联传动åQŒé£Žæœºçš„叶轮、机壳直接固定在电动æœø™áu和法兰盘ä¸?电动机用D2åQT2åž?åQ›N06.3-12.5采用悬臂支承装置åQŒåˆåˆ†äؓCå¼?皮带传动皮带轮在轴承外侧)和Då¼?用联轴器联接传动)两种传动方式åQ›â„–l6ã€?0为B式悬臂支承装¾|®ï¼Œçš®å¸¦ä¼ åŠ¨åQŒçš®å¸¦è½®åœ¨èáu承中间ã€?/span><br />  </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;">4-68型离心风机结构特ç‚?/span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">         æœºå·ä¸ºNO2.8-5çš?-68型风æœÞZ¸»è¦ç”±å¶è½®åQŒæœºå£»I¼Œ˜q›é£Žå£ç­‰éƒ¨åˆ†é…ç›´è”电动机¾l„成åQŒNO6.3-20除上˜q°éƒ¨åˆ†å¤–˜q˜æœ‰ä¼ åŠ¨¾l„部分ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">         1 、叶轮由12片倄¡¿¼å½¢å¶ç‰‡ç„ŠæŽ¥äºŽæ›²çº¿åž‹è½®ç›–于òqÏx¿åž‹çš„轮盘中间åQŒå‡¼„³é’¢æ¿åˆ¶é€ ï¼Œòq¶ç»˜q‡é™åQŒåŠ¨òqŒ™¡¡æ ¡æ­£åQŒç©ºæ°”性能良好åQŒæ•ˆçŽ‡é«˜åQŒè¿è½¬åã^½EŸë€?br />          2ã€?nbsp;˜q›é£Žå£åˆ¶æˆæ”¶æ•›å¼‹¹çº¿åž‹æ•´ä½“结构,装于风机的侧面,与èáu向åã^行的截面为曲¾U¿åŞçŠÓž¼Œèƒ½ä‹É气体™åºåˆ©˜q›å…¥å¶è½®åQŒä¸”损失较小ã€?/span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">    3、机å£Ïx˜¯ç”¨ä¼˜è´¨ç¢³é’¢æ¿ç„ŠæŽ¥è€Œæˆçš„蜗形体。机壛_šæˆä¸¤¿Uä¸åŒåŞ式,NO.2.8-12.5机壳做成整体åQŒä¸èƒ½æ‹†å¼€åQŒNO16,20的机壛_ˆ¶æˆä¸¤å¼€å¼ï¼Œæ²¿ä¸­åˆ†æ°´òq›_ˆ†ä¸ÞZ¸¤åŠï¼Œç”¨èžºæ “连接ã€?/span></div> <div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">         4ã€?传动部分ç”׃¸»è½ß_¼Œè½´æ‰¿½Ž±ï¼Œè½´æ‰¿åQŒçš®å¸¦è½®æˆ–联轴器¾l„成ã€?/span></div> <p style="text-align: justify;">  </p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="39"> <div class="style1" style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4-68型NO. 2.8Aã€?.15Aã€?.55A性能参数è¡?/span></div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <table align="center" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="7%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">机号</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="13%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">传动方式</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="8%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">转速r/min</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="7%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">序号</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="7%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">全压Pa</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="7%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">‹¹é‡m3/h</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="10%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">内效率%</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="10%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">内功率KW</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="13%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">所需功率KW</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" colspan="2"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">电动æœ?/span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" height="21" width="9%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">型号</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="9%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">功率</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.8</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2900</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">970</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">970</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">961</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">921</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">853</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">764</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">657</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1131</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1319</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1508</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1696</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1885</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2073</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2262</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">78.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">83.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">86.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.9</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">86.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">80.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">73.5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.39</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.43</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.47</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.49</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.52</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.55</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.56</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.59</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.65</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.71</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.74</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.73</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.77</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.78</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y802-2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.1</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.8</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1450</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">245</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">245</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">235</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">225</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">215</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">186</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">166</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">565</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">660</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">754</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">848</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">942</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1037</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1131</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">78.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">83.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">86.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.9</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">86.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">80.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">73.5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.049</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.054</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.057</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.060</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.066</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.067</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.071</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.07</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.08</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.09</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.09</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.10</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.10</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.11</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y801-4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.55</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.15</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2900</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1245</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1245</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1225</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1176</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1098</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">980</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">853</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1825</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2093</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2362</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2630</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2899</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3167</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3435</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">79.9</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">84.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">81.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">75.2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.79</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.86</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.92</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.97</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.02</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.06</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.08</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.11</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.20</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.29</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.36</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.33</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.38</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.40</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y90S-2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.5</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.15</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1450</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">313</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">313</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">304</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">294</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">274</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">245</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">215</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">912</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1047</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1181</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1315</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1449</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1583</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1718</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">79.9</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">84.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">81.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">75.2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.10</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.11</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.11</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.12</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.13</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.13</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.14</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.14</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.14</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.14</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.16</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.17</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.17</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.18</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y801-4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.55</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.55</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2900</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1608</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1608</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1569</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1510</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1402</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1265</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1108</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2708</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3092</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3477</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3861</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4245</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4629</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5013</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">81.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">85.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.8</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">82.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">76.7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.49</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.62</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.72</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.81</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.88</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.97</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.01</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.94</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.11</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.24</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.35</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.44</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.56</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.41</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y100L-2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.55</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1450</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">402</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">402</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">392</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">372</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">353</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">313</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">274</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1354</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1546</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1738</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1930</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2122</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2315</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2507</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">81.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">85.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.8</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">82.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">76.7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.19</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.20</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.21</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.22</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.24</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.24</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.25</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.29</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.30</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.32</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.33</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.36</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.36</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.38</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y801-4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.55</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">  </p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="39"> <div class="style1" style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4-68型NO. <b>4Aã€?.5Aã€?A</b>性能参数è¡?/span></div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <table align="center" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="7%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">机号</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="8%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">传动方式</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="10%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">转速r/min</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="7%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">序号</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="8%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">全压Pa</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="10%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">‹¹é‡m3/h</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="10%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">内效率%</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="10%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">内功率KW</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="11%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">所需功率KW</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" colspan="2"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">电动æœ?/span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" height="30" width="11%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">型号</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="8%"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">功率</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2900</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2069</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2059</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2010</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1931</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1794</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1627</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1431</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3984</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4534</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5083</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5633</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6182</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6732</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7281</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">82.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">86.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.9</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">90.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">83.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">78.2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.78</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.01</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.19</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.36</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.48</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.64</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.70</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.34</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.61</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3.83</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4.03</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4.18</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4.37</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4.44</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y112M-2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1450</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">519</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">509</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">500</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">480</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">451</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">402</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">353</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1992</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2267</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2542</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2816</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3091</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3366</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3641</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">82.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">86.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.9</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">90.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">88.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">83.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">78.2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.35</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.37</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.40</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.42</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.44</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.45</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.46</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.53</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.56</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.60</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.63</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.66</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.65</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.69</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y802-4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.75</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4.5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2900</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2657</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2628</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2569</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2461</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2294</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2069</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1833</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5790</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6573</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7355</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">8137</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">8920</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">9702</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">10485</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">83.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">90.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">84.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">79.4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5.13</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5.51</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5.86</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6.15</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6.37</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6.60</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6.72</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5.90</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6.34</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6.74</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7.07</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7.33</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7.59</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7.73</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y132S2-2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7.5</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4.5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1450</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">666</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">657</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">637</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">617</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">568</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">519</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">460</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2895</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3286</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3678</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4069</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4460</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4851</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5242</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">83.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">90.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">84.5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">79.4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.64</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.69</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.73</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.77</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.79</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.83</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.85</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.90</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">0.97</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.02</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.08</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.11</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.16</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.19</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y90S-2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.1</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2900</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3314</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3265</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3187</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3049</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2844</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2589</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2304</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">8050</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">9123</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">10197</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">11270</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">12343</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">13416</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">14490</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">84.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">90.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">91.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.8</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">85.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">80.5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">8.80</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">9.44</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">10.03</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">10.49</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">10.86</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">11.31</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">11.52</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">10.12</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">10.86</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">11.53</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">12.06</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">12.49</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">13.01</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">13.25</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y160M2-2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">15</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">A</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1450</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">823</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">813</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">794</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">764</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">715</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">647</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">578</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4025</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">4562</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5098</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">5635</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6172</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">6708</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">7245</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">84.2</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">87.6</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">90.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">91.0</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">89.8</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">85.3</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">80.5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.09</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.18</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.25</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.32</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.37</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.41</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.45</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.42</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.53</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.63</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.72</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.78</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.83</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">1.89</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">Y100L1-4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">2.2</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <br />  </div> <div>  </div> <div> <span style="font-size:14px;">订购™åȝŸ¥åQ?/span></div> <div> <span style="font-size:14px;">周口风机厂提醒您在订购风æœø™®¾å¤‡æ—¶è¯·å†‹Æ¡ç¡®è®¤åƈ注明风机的机受÷€é£Žé‡ã€è{速、压力、出风口角度以及旋è{方向以及甉|œºåž‹å·è§„格参数åQŒæœ‰ç‰ÒŽ®Šè¦æ±‚è¯ïL‰¹ŒDŠå¤‡æ³¨ã€?/span></div> <br /></div> </div>  </p> </div> <div class="dis_prevnext clearfix"> <p class="left">上一½‹‡ï¼š<a >没有äº?/a> </p> <p class="right">下一½‹‡ï¼š<a><a href="/html/lxgfj_1608_2504.html" title="4-72型离心风æœ?>4-72型离心风æœ?/a></a> </p> </div> <p class="dis_block_title">您可能还需要了è§?/p> <div class="list_liaojie clearfix"> <ul> <li><a href="/html/lcgfj_1617_2621.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080918333934844.jpg" alt="L¾pÕdˆ—¾|—茨鼓风æœ?></a></br><p>L¾pÕdˆ—¾|—茨鼓风æœ?/p></li> <li><a href="/html/gygfj_1610_2511.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014071615440210496.jpg" alt="9-19型高压离心鼓风机"></a></br><p>9-19型高压离心鼓风机</p></li> <li><a href="/html/gygfj_1610_2503.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014071610345078347.jpg" alt="9-12型高压离心鼓风机"></a></br><p>9-12型高压离心鼓风机</p></li> <li><a href="/html/fffj_1612_2612.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080909443422130.jpg" alt="F9-28 I型防腐离心风æœ?></a></br><p>F9-28 I型防腐离心风æœ?/p></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="warp"> <p>周口市通用鼓风机有限公å?联系电话åQ?5539485098 15539456606</p> <h2 style="text-align: center; font-weight: 200; font-size: 14px;">周口市通用鼓风机有限公司地址 沛_—省周口市川汇区周西èµ\</h2> <p class="foot_p">Copyright 2014 www.pulsemediasolutions.com All rights reserved.</p> <p>备案åøP¼š<a rel="nofollow">豫ICPå¤?0014908å?1</a></p> <div style="width:300px;margin:0 auto;padding: 5px 0;"> <a target="_blank" style="display: inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/gaba.png" style="float:left;"><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px;color: white;">豫公¾|‘安å¤?41160202000444å?/p></a> </div> <script> $(document).ready(function(e) { $('.zxkf_href').click(function(){ $('#k_s_ol_floatWin_img').click()}) }); </script> <script type="text/javascript" src="http://kefu6.kuaishang.cn/bs/ks.j?cI=357858&fI=15690" charset="utf-8"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4faf48d5d3c6335bbb006d462d1f8943"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <div class="floating_ck"> <dl> <dt></dt> <dd class="qrcord"> <span>微信</span> <div class="floating_left floating_ewm"> <i></i> <p class="qrcord_p01">扫一æ‰?br>获取更多快速服åŠ?/p> <p class="qrcord_p02">全国免费咨询热线<br><b>15539485098<b></b></b></p><b><b> </b></b></div><b><b> </b></b></dd> <dd class="dycord"> <a href="snssdk1128://user/profile/2771182538984055"> <span>抖音å?/span> </a> <div class="floating_left floating_dycord"> <i></i> <p class="dycord_p01">扫一æ‰?br>获取更多快速服åŠ?/p> <p class="dycord_p02">全国免费咨询热线<br><b>15539485098<b></b></b></p><b><b> </b></b></div><b><b> </b></b></dd> <dd class="words"> <span>在线QQ</span> <div class="floating_left"><a class="zxkf_href">在线QQåQ?791131736</a></div> </dd> <dd class="quote zxkf_href"> <a href="tel:15539485098" style="color:white"><span>咨询电话</span></a> <div class="floating_left"><a href="" class="zxkf_href">咨询电话åQ?5539485098</a></div> </dd> <b><b> </b></b></dl><b><b> </b></b></div> </div> </div> <a href="http://www.pulsemediasolutions.com/">国产午夜福利无码专区色视频</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></xmp></button><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></button></button><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></form><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><form id="0c28y"></form></button></ins><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"></button><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp></xmp><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></form><button id="0c28y"><form id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></form></button><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins></button></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></form></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><ins id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></ins></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><ins id="0c28y"><button id="0c28y"></button></ins><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><button id="0c28y"></button></ins><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"><button id="0c28y"></button></xmp></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></form> <ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></xmp></ins></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"></button><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><form id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></form></ins></button><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></form><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></ins></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></button><ins id="0c28y"></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></button></button><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></xmp></xmp><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></form></form><xmp id="0c28y"></xmp><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></form><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form></xmp></xmp><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></xmp><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></form><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></button></button><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></xmp></ins></ins><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form> <ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><ins id="0c28y"></ins><button id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></button><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></xmp><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"></button></form></xmp></xmp><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></ins></ins><xmp id="0c28y"><xmp id="0c28y"><button id="0c28y"></button></xmp></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins></form><button id="0c28y"></button><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></ins><ins id="0c28y"></ins><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></ins><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins></button></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins><form id="0c28y"></form><ins id="0c28y"></ins><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"><form id="0c28y"></form></xmp></ins></ins><form id="0c28y"><form id="0c28y"></form></form><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"><form id="0c28y"><ins id="0c28y"><ins id="0c28y"></ins></ins></form></button><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"><form id="0c28y"><button id="0c28y"><button id="0c28y"></button></button></form></form><form id="0c28y"></form><form id="0c28y"></form><xmp id="0c28y"></xmp><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"><button id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></button></button><xmp id="0c28y"></xmp><button id="0c28y"></button><form id="0c28y"></form><button id="0c28y"><button id="0c28y"><ins id="0c28y"><xmp id="0c28y"></xmp></ins></button></button><ins id="0c28y"></ins><form id="0c28y"></form></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script> // $('.menu ul li:eq(2)').addClass("currclass"); $('.menu ul li:eq(4)').addClass("currclass2"); </script> <script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script> <!-- published at 2022/9/16 9:18:55 -->